Το Difono στην Πτολεμαΐδα…. επέστρεψε ανανεωμένο και έκανε χαμό……

Το Difono στην Πτολεμαΐδα…. επέστρεψε ανανεωμένο και έκανε χαμό……

 

photograph by Dimitris Zervas
17 1 2 3 4 6 7 11 12

14 15 16


Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


Aτζέντα Προσεχών Εκδηλώσεων

Aτζέντα Εκδηλώσεων – Tι events και σε ποια cafe-bar θα γίνουν