Πολύ κέφι και χορός το Μ.Σάββατο, μετά την Ανάσταση, στο De ja vu στην Κοζάνη

Πολύ κέφι και χορός το Μ.Σάββατο, μετά την Ανάσταση, στο De ja vu στην Κοζάνη .


Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


Aτζέντα Προσεχών Εκδηλώσεων

Aτζέντα Εκδηλώσεων – Tι events και σε ποια cafe-bar θα γίνουν